Vaskuliitin syyt

Tutkimusten mukaan vaskuliitin taustalla voi olla taudin puhkeamiseen altistavan geneettisen perimän
lisäksi joko ympäristökemikaaleille altistus tai tietyt infektiosairaudet (kuten hepatiitti B), jotka saavat
taudin puhkeamaan sille alttiilla henkilöllä. Vaskuliitti ei ole kuitenkaan periytyvä sairaus.

Immuunijärjestelmän toimintaa määräävät tuhannet geenit, ja on todennäköistä, että riski sairastua on
monessa eri geenissä olevan vaihtelun ja näiden yhdistelmien tulos. Tämä ei tarkoita sitä, että geenien
toiminnassa olisi vikaa, ne vain toimivat hiukan erilailla kuin tavallisesti.

Otetaan esimerkkinä omenat: vihreä ja punainen omena ovat molemmat omenia, mutta vain hiukan
erilaisia. Samalla tavalla geenit voivat erota hiukan toisistaan mutta ne ovat toiminnallisesti samanlaisia.
Vaskuliittia ja autoimmuunisairauksia sairastavilla on todettu olevan enemmän tietyntyyppisiä geenejä kuin
sairastumattomilla. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että tietyt geenit aiheuttaisivat vakuuliittisairauden — moni
jolla on näitä geenejä eivät koskaan sairastu ja toisaalta sairastuneissa on sellaisia, joilla näitä geenejä ei
ole. Kyseessä oleva geeni ei välttämättä edes liity tietyn tyyppiseen vaskuliittisairauteen, vaan vaikuttaa
pikemminkin siihen, miten immuunipuolustus reagoi tulehduksiin, kemikaaleihin ja myrkkyihin.