Vaskuliitti ja korva

Vasculitis UK järjestö kiittää tämän artikkelin tiedoista Marcos Martinez del Peroa, nenä-, korva- ja kurkkutautien erikoislääkäriä, East of England dekanaatti, Cambridge UK.

Vaskuliitti voi vaikuttaa korvaan yleissairauden kuten esim. granulomatoottisen polyangiitin (GPA, ent. Wegenerin granulomatoosin) yhteydessä tai paikallisesti kuten esimerkiksi autoimmuunisena kuulon alenemana. Granulomatoottisen polyangiitin yhteydessä korvaoireet voivat esiintyä ennen muita oireita ja tämän takia on tärkeää että sairaus pystytään diagnosoimaan oikein, jotta voidaan välttyä kuulon heikkenemiseltä ja taudin laajenemiselta. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä vaskuliitti voi aiheuttaa korvassa ja miten sitä hoidetaan.

Korvan anatomia ja toiminta

Alla esitetään ensin korvan rakenne, sen eri osat (kuva 1) ja kuulon heikkenemisen eri tyypit. Ulkokorva (Outer ear) koostuu näkyvästä korvan osasta ja tärykalvoon (Ear drum) ulottuvasta korvakäytävästä (External canal). Tärykalvon ja kallon välissä sijaitsee välikorvan (Middle ear) alue, jossa sijaitsevat kuuloluut (Ossicles) (vasara, alasin ja jalustin) ja korvatorvi (Eustachian tube). Sisäkorvan (Inner ear) muodostavat simpukka (Cochlea), jossa ääni muutetaan aivoihin johdettavaksi hermoimpulssiksi sekä kaarikäytävistä, jotka toimivat tasapainoelimenä.

http://www.vasculitis.org.uk/content/images/ear-300.jpg

 

Kuva 1 Korvan anatomia (M. Komorniczak, Wikimedia commons)

Kuuloviat jaetaan kahteen eri tyyppiin: konduktiiviseen (äänen välittymiseen liittyvään) ja sensoneuraaliseen kuulon alenemaan. Konduktiivisessa tyypissä kuulon alenema johtuu tärykalvon tai kuuloluiden ongelmasta, sensoneuraalisessa tyypissä alenema liittyy simpukan, kuulohermon ja/tai aivojen kuulokeskuksen toimintaan.  Kyseessä voi olla myös sekatyyppinen kuulon alenema, joka on yhdistelmä molempia edellä mainittuja tyyppejä.

 

 

Miten korvaan liittyvä vaskuliitti diagnosoidaan?

Korvan vaskuliitissa oireet ovat samantyyppisiä kuin välikorvantulehduksessa. Joissain tapauksissa tärykalvon takana voidaan nähdä tulehtunutta kudosta (kuva 2B). Vaskuliittipotilailla tavataan myös äkillistä (alle kolmessa päivässä tapahtuvaa) kuulohermoon liittyvää kuulon alenemaa.

Korvan vaskuliittiin liittyviä oireita ovat tulehdus, joka ei vastaa hoitoon, korvakipu, joka on kovempaa kuin mitä korvan ulkonäön perusteella voitaisiin olettaa ja välikorvassa esiintyvä tulehduskudos. Äkillistä sensoneuraalista kuulon alenemaa hoidetaan steroideilla. Jos hoitovaste on hyvä, voidaan epäillä vaskuliittiperäistä tulehdusta, varsinkin jos kuulo heikkenee äkillisesti uudelleen.

GPA-epäilyissä potilaalle tulee tehdä virtsan pikatesti, röntgenkuvata keuhkot ja ottaa ANC (valkosolun soluliman vasta-aine)-verinäytteet. Eosinofiilisen granulomatoottisen polyangniitin, EGPA:n, (ent.  Churg-Straussin oireyhtymän) tapauksessa näistä testeistä ei välttämättä ole apua, ja diagnoosiin vaaditaan koepalan otto. Tämän ongelmana on kuitenkin se, että otetuissa näytteissä ei välttämättä tavata vaskuliitin merkkejä tai granuloita, ja näytteessä nähtävät muutokset voivat olla monen eri tulehduksen aikaansaamia. Näissä tapauksissa potilaan tilaa on seurattava tarkasti, koepalan otto uusitaan ja toisinaan hoito voidaan aloittaa jo ennen kuin diagnoosi on vahvistunut positiivisen kliinisen testituloksen perusteella.

 

Miten eri vaskuliitit vaikuttavat korvaan?

Granulomatoottinen polyangiitti GPA ( Wegenerin granulomatoosi)

Akuutteja oireita ovat korvakipu, märkävuoto, tulehdus ja kuurous. Usein potilailla on myös nenäoireita, jotka aiheuttavat korvatorven arpeutumista ja välikorvan ahtaumaa. Oireita voidaan hoitaa asentamalla tärykalvoon ilmastointiputket, jotka kuitenkin saattavat johtaa jatkuvaan märkäeritteen vuotamiseen korvasta. Korvien putkittaminen ei myöskään välttämättä helpota potilaan oloa tai paranna kuulon alenemaa.

GPA-potilaista jopa 60 prosentilla on elpymävaiheessa korvaoireita, kuten kuulon alenemaa ja jatkuvaa/toistuvaa eritevuotoa. Kuvassa 2 nähdään tärykalvomuutoksia. GPA:n yhteydessä esiintyvä kuulon alenema on tavallisesti erityyppistä potilaan oikeassa ja vasemmassa korvassa ja vaihtelee vaikeusasteeltaan. GPA-potilailla esiintyvä kuulon aleneman yhteydessä ei myöskään esiinny muista syistä tapahtuvalle kuulonheikkenemiselle tyypillisiä oireita, kuten esim. iästä johtuvassa kuulon heikkenemisessä, jossa tietyn taajuuksisten äänien kuuleminen heikkenee molemmissa korvissa symmetrisesti.

 

Kuva 2. Kuvia tärykalvoista.

http://www.vasculitis.org.uk/content/images/tm-differential-500-jpg.jpg

A. Välikorvan ahtauma B. Pehmeää kudosmassaa välikorvassa C. Kroonisesti vetäytynyt tärykalvo
D. Tulehtunut, vetäytynyt tärykalvo, jonka alaosassa kaksi pientä reikää

Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangniitti, EGPA (Churg-Straussin oireyhtymä)

EPGA:n yhteydessä oireet voivat ilmetä vain korvissa tai ne voivat olla osa laajempaa taudinkuvaa. Oireet ovat samantapaisia kuin GPA-potilailla, mutta EPGA-potilailla esiintyy yleisemmin välikorvan tulehduksia ja korvakipua. Kuten GPA:n yhteydessä, kuulon alenemisessa ei tavata mitään tyypillisiä oireita.

Mikroskooppinen polyangiitti

Tätä ANCA-vaskuliittia sairastavilla potilailla ei tavata yhtä vaikeita korvaoireita kuin GPA-potilailla, mutta heillä saattaa esiintyä kuulohermon verisuonten tulehduksesta johtuvaa kuulon alenemaa.

Muita oireita

On olemassa myös muita harvinaisempia vaskuliitin yhteydessä tavattuja korvaoireita, kuten tinnitus ja huimaus, mutta nämä eivät liity tiettyyn vaskuliittiin tai tulehdusprosessiin. Tinnitus on yleistä ja esiintyy usein kuulon aleneman yhteydessä. Huimausta on monentyyppistä ja sitä esiintyy erilaisten sisäkorvan sairauksien yhteydessä, kuten muullakin väestöllä. Joskus harvoin vaskuliitti voi vaikuttaa sisäkorvan tasapainoelimen hermoihin ja aiheuttaa merisairautta muistuttavia oireita (pahoinvointi, oksentelu ja useamman päivän kestäviä tasapainohäiriötä).

 

lähde: http://www.vasculitis.org.uk