TERVETULOA SUOMEN VASKULIITTIYHDISTYKSEN KOTISIVULLE

Suomen Vaskuliittiyhdistys on perustettu vuonna 2013, se toimii vaskuliittia sairastavien yhdyssiteenä ja etujärjestönä.

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä muiden harvinaissairauksia edustavien järjestöjen kanssa ja se on  Suomen Reumaliiton, EURORDIS The Voice of Rare Disease
Patients in Europen ja Vasculitis Internationalin jäsenyhdistys.

Tässä työssä tarvitsemme jäseniä ja vapaaehtoisia toimijoita. Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempi olemme ryhmänä!

Rare Barometer Voices on yhteisö, johon kuuluvilla ihmisillä on harvinaisia sairauksia ja jotka ovat halukkaita osallistumaan EURORDIS-Rare Diseases Europe-kyselyihin ja -tutkimuksiin. 

LIITY JOUKKOON! https://www.eurordis.org/voices/fi

www.reumaliitto.fi
www.eurordis.org