Vertaistukipuhelin 041 725 2335

KOULUTETUT VERTAISTUKIJAT: 

Behcetin tauti:
Taina Laine
040 7344 967
tailai.fi@gmail.com

Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti, EGPA:
Saila Aurinko
041 725 2335      
saila.aurinko@gmail.com

Granulomatoottinen polyangiitti, GPA:
Maija Sääskilahti
0400 708 082
maija.saaskilahti@lshp.fi

Leukosytoklastinen vaskuliitti:
Johanna Hawkley
041 547 5632
kivioja.johanna@gmail.com


Polyarteritis Nodosa (PAN) eli valtimoiden kyhmytulehdus:

Anna Heikkinen             
heikkinenanna83@gmail.com

Tapani Lammila
0400 650 188
lammilatapani@gmail.com

Darja Mononen, 050 5770029 

mononendarja@gmail.com

Takayasun arteriitti, TAK:
Inkeri Aalto-Setälä
inkeri.aaltosetala@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Mailis Suhonen
041 364 8499
puh.johtaja.vaskuliittiyhdistys@gmail.com

Facebook-vertaistukiryhmä Vaskuliitti: https://www.facebook.com/groups/185679971605759

Päivitetty 20.4.2024